Zaproszenie

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy!

Wielce dla nas zaszczytne, pozytywne Państwa opinie na temat poziomu merytorycznego pierwszej odsłony konferencji „Nowa Ginekologia 2021” szczególnie nas motywują do realizacji drugiej części tego cyklu.

Mamy nadzieję, że nowy program merytoryczny uznacie Państwo za nie mniej atrakcyjny.

Przez 15 lat mieliśmy ogromną przyjemność i prawdziwy zaszczyt spotykać się z Wami ucząc się nawzajem od siebie sztuki ginekologiczno-położniczej. W 16-tej edycji tego cyklu jeszcze bardziej chcemy udoskonalić formułę tych spotkań kierując się zasadą „Minimum teorii – maksimum praktyki”. W naszych prezentacjach znajdziecie Państwo mnóstwo wskazówek praktycznych wynikających z analizy konkretnych przypadków klinicznych.

Już 12 czerwca odbędzie się konferencja Nowa Ginekologia 2021 dedykowana słuchaczom z województw:  mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz podlaskiego.

Serdecznie zapraszamy do spotkania z nami w drugiej części platformy edukacyjnej „Nowa Ginekologia 2021”.

 

Prof. dr hab. n.med. Jan Kotarski

Prof. dr hab. n.med. Leszek Pawelczyk

Prof. dr hab. n.med. Tomasz Paszkowski

Prof. dr hab. n.med. Violetta Skrzypulec-Plinta

UCZESTNICY KONFERENCJI OTRZYMAJĄ 4 PUNKTY EDUKACYJNE

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi — podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2211. z późn. zm.).

Komitet programowy

Prof. dr hab. n.med. Jan Kotarski

Prof. dr hab. n.med. Leszek Pawelczyk

Prof. dr hab. n.med. Tomasz Paszkowski

Prof. dr hab. n.med. Violetta Skrzypulec-Plinta

Program Konferencji

9.00-9.15 Aspekty prawne stosowania leków off-label – jak się zabezpieczyć? – Prof. Tomasz Paszkowski

9.15-9.45 Pięć najczęstszych, moim zdaniem, błędów w poradnictwie antykoncepcyjnym. – Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

9.45-10.05 Badanie mutacji BRCA – komu i po co? – Prof. Jan Kotarski

10.05-10.20 Pięć najczęstszych, moim zdaniem, błędów w położnictwie. – Prof. Tomasz Paszkowski

10.20-10.50 Ciąże i dzieci po leczeniu niepłodności – zagrożenia oraz postępowanie. – Prof. Leszek Pawelczyk

10.50-11.30 Nowości w ginekologii i położnictwie – nowe produkty, najnowsze doniesienia i rekomendacje. Cz.1. – Prof. Tomasz Paszkowski

11.30-11.50 Sesja pytań i odpowiedzi cz.1.

 

11.50-12.10 Przerwa

 

12.10-12.55 Nowości w ginekologii i położnictwie – nowe produkty, najnowsze doniesienia i rekomendacje. Cz.2. – Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

12.55-13.20 Pięć najczęstszych, moim zdaniem, błędów w medycynie rozrodu. – Prof. Leszek Pawelczyk

13.20-13.35 Badanie USG live. – Dr hab. n.med. Sławomir Woźniak

13.35-14.00 Pięć najczęstszych, moim zdaniem, błędów w onkologii ginekologicznej. – Prof. Jan Kotarski

14.00-14.20 Nieprawidłowe TSH w ciąży – i co dalej? – Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta

14.20-14.35 Czego nas nauczył COVID – jakie będą położnictwo i ginekologia po pandemii?                                                                                                                                                 Prof. Violetta Skrzypulec-Plinta, Prof. Jan Kotarski, Prof. Leszek Pawelczyk, Prof. Tomasz Paszkowski

14.35-14.55 Sesja pytań i odpowiedzi cz.2.

Partnerzy Konferencji

Rejestracja

UCZESTNICY UZYSKAJĄ 4 PUNKTY EDUKACYJNE.

12 czerwca (SOBOTA)

KONFERENCJA DEDYKOWANA JEST DLA WOJEWÓDZTW :

MAZOWIECKIEGO, KUJAWSKO-POMORSKIEGO, WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO ORAZ PODLASKIEGO.

Dane osobowe

Tytuł naukowy

Imię *

Nazwisko *

Specjalizacje

Telefon *

Nr prawa wykonywania zawodu* (Wymagane do uzyskania punktów edukacyjnych)PESEL* (Wymagane do uzyskania punktów edukacyjnych)

Adres korespondencyjny

Ulica *

Kod *

Miasto *

E-mail *

Placówka medyczna

Nazwa

Ulica

Kod

Miasto

Potwierdzenie rejestracji

* Pola oznaczone gwiazdką są polami wymaganymi.

Kontakt

Organizator logistyczny:

Tel: 22 290 48 66, 531 075 866

@: nowaginekologia@alltus.pl

www.konferencje.alltus.pl